Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kursusinformation

Her har vi fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde. 

Kurset er målrettet markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt skilteplan. 

På uddannelsen lærer du også at vurdere risiko og at forebygge ulykker ved hjælp af korrekt afmærkning og opsætning af skilte og afspærring. Når du har gennemført kurset, kan du således medvirke til at øge trafiksikkerheden under vejarbejde og lignende.

Kurset efterlever de uddannelses- og bygherrekrav, der stilles i forbindelse med vejarbejdere på statsvejnettet samt vejarbejdere, der er underlagt samme regler. 

Husk, at uddannelsen skal gennemføres med 5 års interval j.fr. Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal.

HOLD
17-11-2021
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
18-01-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
01-03-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
29-03-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
05-05-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
08-06-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
27-10-2021
Vejen som arbejdsplads
Ekstern kursusafholdelse
2 dage Daghold

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.347,60
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 0,00
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere