Vejen som arbejdsplads - Certifikat

HOLD

04-12-2023
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
07-12-2023
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
18-12-2023
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
02-01-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
04-01-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
08-01-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
10-01-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
25-01-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
04-03-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
20-03-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
02-04-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
29-04-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
13-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
24-06-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
02-10-2023
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
05-10-2023
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
2 dage Daghold
9 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

COLOURBOX40890686

Her har vi fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde. 

Kurset er målrettet markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt skilteplan. 

På uddannelsen lærer du også at vurdere risiko og at forebygge ulykker ved hjælp af korrekt afmærkning og opsætning af skilte og afspærring. Når du har gennemført kurset, kan du således medvirke til at øge trafiksikkerheden under vejarbejde og lignende.

Kurset efterlever de uddannelses- og bygherrekrav, der stilles i forbindelse med vejarbejdere på statsvejnettet samt vejarbejdere, der er underlagt samme regler. 

Husk, at uddannelsen skal gennemføres med 5 års interval j.fr. Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal.

47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.422,50