Åbenhed og kvalitet AMU

I KursusCentret arbejdes der ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på området og efter regler om oplysningspligt.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Nedenfor er samlet de forskellige informationer, vi som uddannelsesinstitution er pligtig til at offentliggøre.

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.