Åbenhed og kvalitet AMU

I KursusCentret arbejdes der ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på området og efter regler om oplysningspligt.

Vi har derfor samlet alle de relevante oplysninger, som vi er pligtig til at offentliggøre i et samlet link for at gøre det så overskueligt som muligt - klik her

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.