AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

AMU-bevis

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-bevis. Består man ikke testen eller fravælger man den, så udsteder UCH et deltagerbevis for gennemført kursus.

Deltagerbetaling

AMU-uddannelser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere uden en videregående uddannelse, normalt kun betaler et mindre beløb pr. uge for at deltage. Se nærmere informationer under de enkelte kurser.

Deltagerprisen for AMU´s primære målgruppe* er kr. 126 - kr. 188 pr. dag (2020 priser)
Har du en videregående uddannelse er prisen uden offentlige tilskud - du kan se den præcise pris under det enkelte kursus.

Evt. tillæg til deltagerbetalingen

Tillægspris kan forekomme på visse kurser og dækker eksempelvis kursusmateriale eller særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform for et kursus efter de regler som ministeren fastsætter. En tillægspris kan altid fravælges og er ikke et krav for at kunne gennemføre et kursus. (der tages dog forbehold for lovgivningsmæssige ændringer)
Tompladstillæg - UCH har iht. lov om åben uddannelse §10b mulighed for at kunne tilbyde en virksomhed, mod en tillægspris, at gennemføre undervisning på et AMU-kursus eller enkeltfag med færre deltagere end det der er annonceret som minimumsantal for gennemførelse. Aftalen kan tidligst laves 5 dage før første undervisningsdag. Kurset bliver dog stadig offentligt markedsført og er der personer der søger kurset, kan de ikke nægtes en plads, hvis der er ledige pladser.

Fjernundervisning

Flere AMU kurser tilbydes som fjernundervisning, dvs. hvor kursist og underviser fysisk opholder sig forskellige steder men har elektronisk kommunikation enten enkeltvis eller som et helt hold. Vær opmærksom på, at der kan være specielle krav til gennemførelse af de enkelte AMU-kurser som fx i forbindelse med it kurser, vil der være krav om at man har en PC/MAC med internetadgang samt gerne adgang til Officepakken 2013/2016 (det vil dog være muligt at kunne downloade en version under kurset)
Det er et krav, at kursister på fjernundervisning deltager i en digital test ved afslutning af kurset for at der kan udbetales VEU-godtgørelse, dvs. denne test kan ikke fravælges hvis man ønsker VEU-godtgørelse.

Løntabsgodtgørelse - VEU-godtgørelse

Har du ikke en videregående uddannelse, er der mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser. Læs mere på www.veug.dk.

Sidste frist for ansøgning til et AMU-kursus

Som udgangspunkt er sidste tilmeldingsfrist en uge før opstart, det kan dog variere. Se de præcise frister på de enkelte kurser.

Betalingsbetingelser:

Såfremt betaling for deltagelse på AMU-kurser ikke sker rettidigt (i henhold til den udsendte faktura), forbeholder UCH sig ret til at opkræve det fulde beløb inklusive det taksametertilskud der ellers kommer via undervisningsministeriet. Beløbet varierer fra kursus til kursus, men udgør typisk en samlet pris mellem kr. 800,- og 1.500,- pr. deltager pr. dag for kurser gennemført af UCH.

Sen afmelding og udeblivelse fra kurser

Vilkår for virksomhedstilmeldte og selvstændigt erhvervsdrivendes deltagelse på Arbejdsmarkedsuddannelse, gældende fra 1. januar 2009.

Ved udeblivelse fra kurset betales et gebyr således:

 • kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
 • kr. 3.500,- for kurser på mere end 37 lektioner

Ved framelding senere end en uge før kurset betales et gebyr således:

 • kr. 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
 • kr. 2.500,- for kurser på mere end 37 lektioner.

Dokumenteres det, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt forfald, fritages der for betalingen. Lovligt forfald eller framelding defineres i henhold til reglerne i virksomhedens skrevne personale politik.

Såfremt en arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende erstatter en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager, betales der ikke for udeblivelsen eller frameldingen. Det samme gælder, når uddannelsen aflyses på institutionens foranledning, medmindre institutionen aflyser på grund af udeblivelse på første undervisningsdag.

Kost og logi

Bekendtgørelse på området giver 2 muligheder:

 1. Man bliver indkvarteret på skolens foranledning på skolens kostafdeling, hvor man får kost og logi uden yderligere opkrævninger.
 2. Kursisten eller virksomheden booker selv og betaler for overnatning samt betaler for kost under kurset. Efterfølgende kan man søge om tilskud hos skolen på et særligt ansøgningsskema. Man kan få refunderet dokumenterede udgifter, op til max kr. 500,- pr døgn.

Vilkår for kost og logi:

 • Du skal have mindst 120 km fra bopæl og retur
 • Der udbetales kun mellem kursusdage, men mindre det kan dokumenteres, at det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på selve 1. undervisningsdag
 • Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud
 • Der udbetales ikke tilskud alene for kost uden overnatning
 • Ansøgning skal ske hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste kursusdag, ellers bortfalder tilskuddet

Opfylder du vilkårene, så kontakt kursusadministrationen og få nærmere informationer om, hvordan du skal forholde dig - 99 122 552.

*AMUs målgruppe

AMU er målrettet personer der enten er ufaglærte eller faglærte.

AMU er korterevarende uddannelser, som giver landsdækkende kompetence og har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse.

Er du ledig og har du ikke en videregående uddannelse, kan du deltage på AMU i dine 6 ugers jobrettet uddannelse. Er du ledig - og har ret til aktivering - skal du have din deltagelse bevilget af dit jobcenter.

Hvorfor AMU?

På det danske arbejdsmarked er de centrale nøgleord i dag forandring og udvikling og kravene til medarbejderne bliver derfor øget konstant, uanset niveau og jobfunktion.

For at kunne skabe og bibeholde et fleksibelt arbejdsmarked i fremtiden er det vigtigt, at du som medarbejder, men også ledere har mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og kompetencer.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er et led i den proces, hvor medarbejderne og mellemledere enten skal have udviklet nye kompetencer eller have de eksisterende kompetencer opdateret.

Merit

Har du aldrig fået en formel erhvervsuddannelse, så har du mulighed for at indhente det forsømte via AMU uddannelser. Ring til KursusCentret og hør om dine muligheder for opkvalificering og eftergodkendelse som faglært.

Har du svært ved at læse eller stave?

Så kan du få hjælp til at gennemføre det kursus hos os, som du gerne vil på.
Hos Hjælpemiddelinstituttet kan man låne en it-rygsæk, så det er muligt for alle at få den hjælp, som den enkelte har brug for. Du skal selv låne it-rygsækken direkte, men vi hjælper dig gerne på vej. 
Kontakt en af vore SPS konsulenter.