Coaching

En coach gør den enkeltes ønsker og mål til virkelighed.

Hvad er coaching?

Coaching er en teknik, hvor den coachede selv bidrager med løsninger og forslag til eventuelle problemstillinger, eller måder hvorpå medarbejderens effektivitet kan forbedres. Ved coaching involveres medarbejderen og bliver i højere grad parat til at påtage sig et ansvar. Fordelen ved coaching er, at medarbejderen, næste gang vedkommende står i en lignende problemstilling, bedre kan håndtere den. Derved kan coaching bevirke at lederens ressourcer frigøres til andre ledelsesmæssige opgaver.

Hvordan foregår coaching?

Coaching foregår typisk som et fysisk møde. Coachen har ansvaret for at styre samtalen fremad, primært ved hjælp af spørgsmål. Coachen er ikke-dømmende og neutral og har ingen anden dagsorden end at være et professionelt redskab til at styrke processen fremad, uanset målet. Du kan forvente at coachen indleder med at afklare forskellige praktiske forhold og rammer for forløbet, ligesom du vil have mulighed for at stille spørgsmål.

Hvorfor blive coachet?

For private giver et coaching forløb, ofte en højere energi og bedre resultater. Forudsætningen for et højt udbytte er især viljen til forandring, modet til at være ærlig og en god kemi med coachen. Nogle bruger coaching kontinuerligt og andre vælger at opsøge en coach når de har en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe.

Virksomheder anvender i stadig stigende grad coaches til en-til-en samtaler, teamcoaching eller faciliteringsopgaver. Det er ofte ønsket om trivsel, medarbejderfastholdelse og bedre resultater der får virksomheder til at bruge coaching.

Hvad er coaching velegnet til?

Coaching er velegnet til af fremme læring og kompetenceudvikling hos den enkelte. Derudover skaber coaching en øget bevidsthed samtidigt med at effektivere teamsamarbejdet Coaching fremmer forståelsen for den enkelte medarbejder og er medvirkende til, at det personlige lederskab øges. Sidst men ikke mindst giver coaching større ejerskab og kvalitet i beslutningerne der træffes.
Har I brug for en coach? - Så kontakt os