Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregår digitalt via www.efteruddannelse.dk - du bliver automatisk viderestillet, når du tilmelder dig et af vore AMU-kurser. Se listen nedenfor.

Er du ledig kan du dog ikke tilmelde dig digitalt, men skal kontakte dit jobcenter for tilmelding til kurser. 

Har du spørgsmål til tilmelding eller brug for vejledning, så skal du tage kontakt til supporten hos efteruddannelse.dk på telefon 71 21 21 59.

Nulstil søgningen

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.