Vægbeklædning - tapetopsætning

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49253 - Vægbeklædning - tapetopsætning

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt forberede, udmåle og udføre korrekt opsætning af forskellige typer tapeter og vægbeklædning fx. non-woven tapeter og alm. papirtapeter, både med og uden mønster, samt forgrundet filt og væv.
I arbejdet tage hensyn til de særlige forhold, der kan forekomme bl.a. ved ind og udgående hjørner, døre og vinduer.
Vurdere den korrekte opbygning af bund til de forskellige vægbeklædningers udfaldskrav i henhold til leverandørens anvisning, MBK (Malerfagligt BehandlingsKatalog) og MBA (Malerfagets BehandlingsAnvisning.
Vejlede om anvendelse af de forskellige vægbeklædningstyper.
Vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante teknikker til arbejdets udførelse under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49253 Vægbeklædning - tapetopsætning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50