Udvidelse af GK for godschauffører

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
40902 - Udvidelse af GK for godschauffører

Målgruppe: Personer der ønsker at kunne fungere som buschauffør og som tidligere har erhvervet grundlæggende kvalifikationsbevis for lastbil, kørekort D og efterfølgende ønsker at udvide kompetencen til kørsel med bus jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet
- Laste og føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed
- Anvende reglerne jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport bilag 1:
Punkt 1.5; varetage passagerernes sikkerhed og komfort,
Punkt 1.6; stå for lastning af køretøj,
Punkt 2.3; reglerne for passagerbefordring,
Punkt 3.8; kende den økonomiske kontekst
Punkt 3.9; om buspassagers rettigheder.
Deltageren er i stand til at:
- Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel
Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40902 Udvidelse af GK for godschauffører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50