Solceller og husstandsvindmøller

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48891 - Solceller og husstandsvindmøller

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller og husstandsvindmøller.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg og husstandsvindmøller.
Inden for installation og solcelleanlæg betyder det:
Deltageren har kendskab til befæstningsmetoder og føringsveje samt gældende love og regler for opsætning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet med solceller, i forhold til elektrisk stød, spændingsniveauer og sikkerhed.
Deltageren monterer og installerer solcelleanlæg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlægget kan være en standalone-løsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).
Deltageren har viden om hybridanlæg med batteri og kan vejlede kunden i valg af solcelleanlæg.
Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget og udfører service og fejlfinding på solcelleanlæg, herunder solcellepaneler, kabelføring og inverter. Deltageren anvender dataaflæsning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter fabrikantens anvisninger, gældende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.
Inden for installation af husstandsvindmøller betyder det:
Deltageren monterer husstandsvindmøller til beboelse og mindre erhvervsejendomme ud fra beregninger af vindmøllens vindpåvirkning og effekt samt viden om gældende love og regler.
Deltageren installerer husstandsvindmøller, inklusiv invertere og koblingsudstyr på møller med nettilslutning. Husstandsvindmøllerne kan være standalone-løsninger eller tilsluttet forsyningsnettet.
Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).
Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget.

Fagnummer: 48891 Solceller og husstandsvindmøller Varighed 6 dage AMU-pris: DKK 1.248,00 Uden for målgruppe: DKK 4.941,40