Sikkerhed og grundlæggende opgaver i et støberi

HOLD

20-02-2023
Sikkerhed og grundlæggende opgaver i et støberi
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
3 dage Daghold
48508 - Sikkerhed og grundlæggende opgaver i et støberi

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder.

Beskrivelse: Deltageren har efter kurset grundlæggende viden om:
* anvendelsesmuligheder for støbegods
* støberivirksomheders produktionsflow

Deltageren kan på den baggrund ergonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre simple arbejdsfunktioner i et støberi.

Derudover kan deltageren efter kurset:
* håndtere kemikalier i en støberivirksomhed
* sundheds- og miljømæssigt korrekt foretage bortskaffelse af affald og restprodukter
* yde brancherelevant førstehjælp i forbindelse med: Øjenskader, skæreskader og forbrænding

Fagnummer: 48508 Sikkerhed og grundlæggende opgaver i et støberi Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 3.140,90