Produktion af fedtender

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49532 - Produktion af fedtender

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte medarbejdere, der er beskæftiget på et tarmrenseri med produktion af fedtender.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt kursus:
- Indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for afrivning, udskylning og pudsning af fedtender
- Følge enkle arbejds- og produktbeskrivelser.
- Medvirke til at udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt til en given arbejdsproces.
- Efterleve basale regler for fødevaresikkerhed i arbejdet som tarmrenser ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Fagnummer: 49532 Produktion af fedtender Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.531,00