Kursusinformation

Praktisk projektledelse

- en målrettet lederuddannelse, der henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for større indblik i projektledelse

På uddannelsen udstyres du med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, du bliver bevidst om din personlige rolle som projektleder, og du lærer at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen.

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem oplæg, øvelser, gruppearbejde og refleksion med udgangspunkt i din hverdag. På uddannelsen møder du andre projektledere, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et netværk.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Modulerne er fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.

Tilknyttet fil:
Brochure - Praktisk projektledelse (7 MB)

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem

  • Dansk Industri
  • Dansk Erhverv
  • Kommunernes Landsforening
  • HK
  • Lederne
HOLD
01-02-2022
Praktisk projektledelse
UCH, Nørre Boulevard 21, Holstebro
9 dage Daghold
29-08-2022
Praktisk Projektledelse
UCH, Nørre Boulevard 21, Holstebro
9 dage Daghold

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fagnummer: 43572 Ledelse af forandringsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Fagnummer: 49445 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 1.710,00
Uden for målgruppe:
DKK 5.068,50
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere