Praktikvejleder

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Arbejdsplads

Praktikvejleder-kursus

Vi har fokus på vejlederrollen, læringsprocesser og ikke mindst uddannelsens aktuelle indhold og formelle krav til elev og uddannelsessted.

Formålet er, at deltageren forbedrer sine kompetencer i forhold til at vejlede elever på den praktiske del af uddannelsen, samt skabe mening og sammenhæng mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

På kurset opnår du:

  • indsigt i det nye læringsbegreb herunder læringsprocesser og læringsmiljø
  • indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
  • indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering
  • en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
  • en større bevidsthed om ungdomskultur
  • en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre uddannelsessteder og undervisere på skolen

Uddannelsen er opdelt i to moduler, og du vil blive en del af et vejledernetværk efter forløbet.

49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85
40373 - Sidemandsoplæring

Målgruppe: Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Fagnummer: 40373 Sidemandsoplæring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50