Praktikvejleder i bager- og konditorbranchen

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49849 - Praktikvejleder i bager- og konditorbranchen

Målgruppe: Kurset retter sig imod faglærte medarbejdere i bager- og konditorbranchen, der varetager opgaver i forbindelse med oplæring og uddannelse af lærlinge. Kurset kan suppleres med 48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder og/eller 40373 Sidemandsoplæring

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til:
• At planlægge modtagelse af lærlingen samt afstemme gensidige forventninger til praktikforløbet
• At bidrage til udviklingen af et læringsmiljø, som understøtter lærlingens trivsel og faglige udvikling
• At forvalte lærlingens praktikforløb i henhold til relevante krav og regler (herunder praktikvirksomhedens lovpligtige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplan og samarbejdet med skolen)

Du opnår færdigheder i:
• At omsætte uddannelsens praktikmål til konkrete arbejdsopgaver og praktikplaner ud fra elevens faglige og personlige forudsætninger
• At anvende relevante it-værktøjer til kvalitetssikring af lærlingens praktiske oplæring (fx fagets digitale logbog)
• At give løbende feedback samt afholde uddannelsessamtaler, som understøtter lærlingens trivsel og faglige progression

Fagnummer: 49849 Praktikvejleder i bager- og konditorbranchen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.616,60