Personbefordring med bus

HOLD

15-06-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
07-08-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
21-08-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
04-09-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
18-09-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
02-10-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
23-10-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
06-11-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
20-11-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
04-12-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
18-12-2023
Personbefordring med bus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
30 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Få en professionel buschaufføruddannelse, inkl. stort kørekort til bus

Uddannelsen lever lever op til de gældende krav i transportbranchen: Personligt, kompetencemæssigt og lovgivningsmæssigt.

Efter gennemført kursus har du opnået kørekort til kategorien D (stort kørekort bus), og er klar til jobbet som buschauffør. Vi hjælper og rådgiver dig gerne med jobsøgningen i bus verdenen.

Deltagelse i vurdering af basale færdigheder er frivillig.

Kurset kaldes af mange i daglig tale for meget forskelligt og omfatter meget: Buschauffør, Bus, Rutebus, Turistbus, Handicapkørsel, Buschauffører, Buschaufføruddannelse, Bus kørekort, Bus kørsel, Personbefordring, Rute, Bus Chauffør, Personbefordringschauffører bus, Rutebuschauffører, Rutebuskørsel, Turistbuschauffører, Handicapchauffører bus, Chauffør bus, Bus kørsel, Bus chaufførkørekort, Bab, Stort kørekort bus, EU-kvalifikation bus og meget mere.

Der er et obligatorisk pristillæg til lægeerklæring, prøvegebyr og det lovpligtige EU-bevis.

40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 4.020,00 Uden for målgruppe: DKK 35.578,00