Overfladebehandling møbelporoduktion

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48852 - Overfladebehandling møbelporoduktion

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området

Beskrivelse: I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren:

klargøre manuelt sprøjteudstyr
udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ
udføre overfladebehandling på plane og tredimensionale emner
udføre reparationer i møbel- og inventardele med egnede materialer
foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr
udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet
arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelse

I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

forskellige forstøvningsprincipper
membran- og stempelpumpers virkemåde
korrekt sprøjteafstand
forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter
fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til opløsnings- og fortyndingsmidler, tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet
tørretider ved givne temperatur


Fagnummer: 48852 Overfladebehandling møbelporoduktion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.980,90