Opsætning af ladestandere for operatører

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49831 - Opsætning af ladestandere for operatører

Målgruppe: Kurset er udviklet til uddannede forsyningsoperatører eller andre med lignende uddannelse, med praktisk erfaring med el-arbejde.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren medvirke ved opsætning af ladestandere til el-biler på offentligt tilgængelige anlæg.

Deltageren har viden om:
Opsætning af ladestanderanlæg og kabelmontage ved ladeoutput på 50-350 Kilowatt.
Risikovurdering ved høje kortslutningsniveauer.
Aldrig at fravige anvisninger ved montage af materiel.
Sikkerhed ved arbejde med montage af kabler fra transformerstation/kabelskab til stander.

Deltageren kan:
Deltage i arbejdet med fysisk forberedelse af montage af kabler fra transformerstation/kabelskab til ladestander.
Montere udstyr til forsyning af ladestandere efter anvisninger.
Vælge kabler i henhold til anvisninger.
Gennemføre fejlsøgning og udarbejde KLS rapport vedr. forsyningen til ladestanderen.
Udføre sikkerhedsmæssigt forsvarligt montagearbejde ved kabelskab.

Fagnummer: 49831 Opsætning af ladestandere for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80