Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
21038 - Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere inden for gastronom-, tjener- og receptionistområdet, som arbejder med oplæring af elever, og som ønsker viden og færdigheder til at tilrettelægge gode læringsforløb for elever.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til at forklare/beskrive:
Praktikmålene og uddannelsens opbygning/struktur
Sammenhængen mellem skoleuddannelsens fag og praktikmålene
Forskellige læringsformer
Unges forskellige læringsforudsætninger og behov
De formelle krav til oplæringsvirksomheder

Du opnår færdigheder i at:
Oplære andre
Tilrettelægge oplæring med brug af forskellige oplæringsformer
Skabe gode læringssituationer og et lærende arbejdsmiljø
Bidrage til at skabe sammenhæng for eleven mellem oplæring i virksomheden og skoleundervisningen
Inkludere eleven i virksomhedens kultur og arbejdsfællesskab
Tilrettelægge et oplæringsforløb, der overholder de formelle krav

Fagnummer: 21038 Oplæringsansvarlig i hotel og restaurant Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00