HOLD
15-11-2021
Offentlig administration 1
Business UCH, Døesvej 76, Holstebro
15 dage Daghold

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.

Beskrivelse: Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om den offentlige sektors differentierede målgrupper.
Deltageren kan anvende relevante kommunikationsmodeller.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om de faktorer der påvirker kommunikationen i det offentlige og kende til borgernes rettigheder.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om tilblivelse, ændring og anvendelse af en lov.
Deltageren har viden om lovgivning og lovgivningspraksis der finder anvendelse i den administrative praksis inden for et givent forvaltningsområde.
Deltageren kan anvende viden om forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse, herunder særligt i forhold til de administrative opgaver.
Deltageren kan anvende viden om Forvaltningslovens og Offentlighedslovens anvendelse.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om det finansielle grundlags tilvejebringelse, baggrund for fordeling og anvendelse af offentlige midler.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om det offentliges overordnede digitaliseringsstrategi.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om lovgivningsmæssige forhold forbundet med digitalisering samt undtagelsesbestemmelser.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om EU´s betydning for lovgivningen i den offentlige forvaltning.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om den politiske beslutningsproces på de tre niveauer: stat, region og kommune.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om hvad der påvirker de politiske beslutninger, herunder hvilket segment der kan influere på beslutningerne.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om forhold der præger arbejdsmarkedets struktur, herunder overenskomster og aftaler.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende metoder til tværfagligt samarbejde og teamsamarbejde.
Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver og projekter.

Fagnummer: 47947 Offentlig administration 1 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.850,00 Uden for målgruppe: DKK 7.527,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 2.850,00
Uden for målgruppe:
DKK 7.527,50
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere