Observation og dokumentation til myndighedsbrug

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
47934 - Observation og dokumentation til myndighedsbrug

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan observere, afdække og beskrive et hændelsesforløb på en objektiv, præcis, etisk og juridisk korrekt måde, herunder:
- Interviewe og i øvrigt kommunikere med borgeren om et hændelsesforløb på en måde, der tilgodeser situationen og virker konflikthæmmende.
- Udarbejde uvildig skriftlig dokumentation af et hændelsesforløb.
- Inddrage kendskab til forskellige metoder til indsamling af dokumentation, herunder anvende tekniske hjælpemidler.
- Inddrage generelle forvaltningsretlige regler med betydning for indsamling, behandling og opbevaring af dokumentation.

Fagnummer: 47934 Observation og dokumentation til myndighedsbrug Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90