Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49246 - Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt.
Redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning.
Fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring.
Vurdere kvalitet af eget arbejde.
Arbejde efter gældende lovgivning under hensyn til sikkerheds, miljø og arbejdsmiljø.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:
____Spidsbue
____Rundbue
____Kurvehanksbue
____Ligestik
____Segmentbue

Fagnummer: 49246 Murede overlukninger - konstruktion og udførelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.758,50