Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49716 - Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter

Målgruppe: Kurset er målrettet faglærte bygningsmalere, personer der har branchekendskab til behandling af betongulve samt personer, der søger beskæftigelse i inden for området - behandling af betongulve.I kurset indgår arbejde med epoxy-holdige produkter og det er derfor en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren forinden har taget certifikatuddannelsen 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Ud fra viden om underlag, herunder betonens beskaffenhed, vurdere om underlaget er egnet til behandling med epoxyholdige produkter.
- Foretage og dokumentere relevante målinger herunder fugtmåling forud for malerbehandling med epoxyholdige produkter
- Ud fra viden om tekniske datablade og kundekrav, udarbejde og udføre korrekt dokumentation af den anvendte malerbehandling.
- Vælge og anvende relevant malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter fra bund til finish.
- Anvende og arbejde med produktet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende love og regler.
- Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt bortskaffe restprodukter efter gældende love og regler.
- Udføre dekorative elementer i malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter.

Fagnummer: 49716 Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.980,90