Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49268 - Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Efter dialog med kunden udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr.
Vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg.
Anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver.
Klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret.
Udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.
Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra ønsket kvalitet og gældende regler.
Udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49268 Bygningsmaler - Anvendelse af Airless Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10
49261 - Bygningsmaler - Malebehandling af facader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade.
Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning.
Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.
Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling.
Vejlede kunder om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling, herunder materialer, deres egenskaber, omkostningsniveau og forventet levetid for malebehandling på facader.
Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Malebehandling af facader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40
49261 - Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet
Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.
Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.
Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.
Foretage skånsom facadeafrensning, herunder med CO²-tøris-maskiner og lavablæseanlæg.
Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade.
Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning.
Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.
Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling.
Vejlede kunder om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader samt om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling.
Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 512,00 Uden for målgruppe: DKK 3.072,80
49261 - Bygningsmaler - Rensning af facade

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet.
Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.
Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.
Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.
Foretage skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tøris-maskiner og med lavablæseanlæg med viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr.
Vejlede kunden om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader.
Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet efter gældnde regler med henblik på mindst mulig risiko for eventuelle følgeskader i forbindelse med facadeafrensning.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Rensning af facade Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40
49260 - Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i et af brancheorganisationerne udfærdiget materiale.
Planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.
Vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.
Vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder.
Tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Fagnummer: 49260 Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40