Kvalitet og produktivitet robotsvejsning

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49482 - Kvalitet og produktivitet robotsvejsning

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte der arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:

• Generel procesforståelse ved robotsvejsing
• Forskellige typer af manipulatorer og deres betydning for produktivitet og kvalitet
• Brug af fiksturer og fiksturers egenskaber
• Fiksturers udformning og betydningen for produktivitet og kvalitet
• Optimeringsmuligheder ved ændring/tilpasning af fiksturer
• Programmering og sammenhæng med valg af svejserækkefølge og betydning af varme- og spændingspåvirkning
• Nyeste teknologiske muligheder, så som emne- og fugesøgning, og korrektion for afvigelser i forhold til varmepåvirkning af emne og fikstur
• Gældende standarder for certificering af operatører ved robotsvejsning

Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:
• Vælge og vejlede om valg af manipulator til en given svejseopgaver
• Indgå i dialog med teknikere om fiksturers funktion, udformning og fejlretning
• Deltage i programmering og indkøring af svejserobotten ved nye produktionsopgaver, herunder program til- og fejlretning med offline programmering
• Foretage dataopsamling efter robotsvejningen
• Foretage skift af fikstur og kalibrering af robotten ved omstilling af produktionsopgaver

Fagnummer: 49482 Kvalitet og produktivitet robotsvejsning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50