Kokillestøbning 1, støberibranchen

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48514 - Kokillestøbning 1, støberibranchen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestøbning.

Beskrivelse: Deltageren har et grundlæggende kendskab til:
* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder, egenskaber og hvilken betydning det har for støbeprocessen
* Konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen

Deltageren kan på et grundlæggende niveau:
* forstå procesparametre og deres betydning under støbningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes i et kokillestøberi
* foretage vedligeholdelse af kokillen under støbeprocessen, såsom smøring og justering
* foretage korrekt brug af værktøj og behandling af kokillen
* foretage handlinger, så som håndtering, ihældning og behandling af metallet
* undgå unødig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten
* foretage flussbehandling
* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest
* foretage opsværtning og vedligeholdelsessværtning
* sikre korrekte forhold under sværtningen: Temperatur, viscositeter og sværtetyper
* måle og påføre rigtig sværte mht både ruhed og lagtykkelsen
* anvende og vedligeholde sværtepistoler
* rengøre kokillen med isblæser

Fagnummer: 48514 Kokillestøbning 1, støberibranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 4.533,00