Industriel montage af pumper

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48298 - Industriel montage af pumper

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver i industrien.

Beskrivelse: Deltageren opnår grundlæggende viden om stand-alone pumpestyringer, pumpers opbygning samt elektrisk fejlfinding på disse, så deltageren kan indgå i montering af pumpeanlæg samt daglig drift og vedligehold af disse.

Deltageren har viden om:
Renovering af en pumpe, herunder pumpens interne/eksterne bestanddele og dens virkemåde.
Serviceintervaller på elektriske komponenter og pumpekomponenter.
Dimensionering af rørføringer til pumpesystemer.

Deltageren kan:
Montere og idriftsætte pumpekomponenter, så som pumper, ventiler og haner i et væskeanlæg.
Montere styringer til pumper, herunder læse mindre el-diagrammer, tilslutte pumper og eksterne følere.
Opsætte stand-alone styringer til pumper, herunder tage højde for høj/lav niveau alarmer, start/stop funktioner og tryktransmittere.
Foretage elektrisk fejlfinding på styringer til pumper, herunder pumpen og eksterne følere.

Fagnummer: 48298 Industriel montage af pumper Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50