Hydraulik - Offshore

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48936 - Hydraulik - Offshore

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte medarbejdere som fx smede, automatikteknikere og skibsmontører i og uden for offshore industrien, som skal arbejde med instrumentrørlægning.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, proportionalventiler, modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren læse og fremstille mindre diagrammer, indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant tryk regulering (PC) og lastafhængig regulering (LS).
Deltageren kan redegøre for hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement, har kendskab til korrekt montage af rør, slanger og fittings på et hydraulisk anlæg og kan redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier, udtage olieprøver og kender en flushnings procedure.
Deltageren har kendskab til og forståelse i hydrauliske systemer på offshore kraner med LS proportional hydraulik, åbent og lukkede, og kan med kendskab til el og hydrauliske styringer forestå drift, reparation og vedligeholdelse under anvendelse af egnet måleudstyr og dokumentation herunder fejlsøgning og fejl retning på el, elektroniske og mekaniske systemer på Offshore kraner.

Fagnummer: 48936 Hydraulik - Offshore Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 10.062,00