Håndformning 2, støberibranchen

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48512 - Håndformning 2, støberibranchen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med håndformning.

Beskrivelse: Deltageren har et udvidet kendskab til:
* De mest brugte bindemidler
* Almindeligt forekommende formningsmetoder
* Forskellige metoder til blanding og regenerering af formsand
* Anvendelse af kemisk- og lerbundet formsand og valg af sværtemetoder
* De mest almindelige støbelegeringers sammensætning, egenskaber og anvendelse

Deltageren kan på den baggrund på udvidet niveau:
* sikkerheds- og miljømæssigt korrekt medvirke ved fremstilling af (engangs-) forme og kerner i et formeri
* anvende de værktøjer, udstyr og processer, der anvendes i et formeri
* medvirke ved vurdering af hvilke støbeprocesser, der er mest velegnet til en given produktion

Derudover kan deltageren:
* fremstille og montere forme og kerner i forbindelse med støbning af støbekonstruktioner
* selvstændigt arbejde med opformning i flerpartede forme
* selvstændigt tilberede forme- og kernemateriale
* selvstændigt klargøre og sværte forme og kerner.

Fagnummer: 48512 Håndformning 2, støberibranchen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.462,25