Farligt affald i industrien 2, genanvendelse

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
21903 - Farligt affald i industrien 2, genanvendelse

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte operatører i virksomheder, hvor farligt affald forekommer.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren en grundlæggende viden om:
Hvad affald er i en industriel produktion.
Typer af farligt affald og vurderingen af disse.
Genanvendelse af affald og farligt affald og den værdi dette kan repræsentere i en industriel produktion.
Cirkulær økonomi.

Efter gennemført kursus kan deltageren på grundlæggende niveau:
Medvirke til at vurdere substitutions- og genanvendelsesmuligheder i en industriel produktion.
Bidrage med kreative forslag til, hvordan virksomheden kan implementere nye praksisser i forhold til genanvendelse.
Bidrage til implementering af cirkulær økonomi, hvor affald bidrager som vigtige ressourcer.

Fagnummer: 21903 Farligt affald i industrien 2, genanvendelse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75