Praktikvejledning - for den daglige oplærer

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

kompetence4

Fokus på vejlederrollen

Vi har fokus på vejlederrollen og uddannelsens aktuelle indhold og de formelle krav til elev og uddannelsessted.

Bliv bedre til at vejlede elever på den praktiske del af uddannelsen og få viden om at skabe mening og sammenhæng mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

På kurset arbejder vi med:

  • indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
  • indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering
  • en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
  • en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre uddannelsessteder og undervisere på skolen

Bliv en del af et vejledernetværk efter forløbet.
Kurset kan afholdes online, og så vil du blive kontakte et par dage før for at få teknikken på plads, så du får fuldt udbytte af kursusdagen.

49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85