EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Kursusinformation

Fokus på vejlederrollen

Vi har fokus på vejlederrollen og uddannelsens aktuelle indhold og de formelle krav til elev og uddannelsessted.

Bliv bedre til at vejlede elever på den praktiske del af uddannelsen og få viden om at skabe mening og sammenhæng mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

På kurset arbejder vi med:

  • indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
  • indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering
  • en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
  • en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre uddannelsessteder og undervisere på skolen

Bliv en del af et vejledernetværk efter forløbet.
Kurset kan afholdes online, og så vil du blive kontakte et par dage før for at få teknikken på plads, så du får fuldt udbytte af kursusdagen.

HOLD
01-11-2021
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
UCH, Døesvej 70, Holstebro
1 dag Fjernundervisning / online

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 811,40
Fjernundervisning (uden for AMU-målgruppe):
DKK 720,45
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere