El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49415 - El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske relæstyringer. Det anbefales man inden kurset har viden om beregning og målinger på elektriske kredsløb. Denne viden kan opnås igennem kurset El-introduktion for reparatører 1, el-lære.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor.

Det betyder at deltageren:
- udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.
- monterer og afprøver en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn
- opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere.
- udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat
- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.
- Dimensionerer en motorinstallation
- Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Fagnummer: 49415 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 3.947,25