Efteruddannelse for varebilschauffører

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Du skal på efteruddannelse hvis du har kørt varebil i mindst 2 år, inden for en 10 årig periode (skal kunne dokumenteres). 

Efteruddannelsen skal gennemføres hvert 5. år - kurset har en varighed på 2 dage. 


Indfasningsordning

Du har fødselsdag den:

1. 2. eller 3. Efteruddannelse gennemføres senest den 30. juni 2019

4. 5. eller 6. Efteruddannelse gennemføres senest den 31. december 2019

7. 8. eller 9. Efteruddannelse gennemføres senest den 30. juni 2019

10. 11. eller 12. Efteruddannelse gennemføres senest den 31. december 2019

13. 14. eller 15. Efteruddannelse gennemføres senest den 30. juni 2020

16. 17. eller 18. Efteruddannelse gennemføres senest den 31. december 2021

19. 20. eller 21. Efteruddannelse gennemføres senest den 30. juni 2022

22. 23. eller 24. Efteruddannelse gennemføres senest den 31. december 2022

25. 26. eller 27. Efteruddannelse gennemføres senest den 30. juni 2023

28. 29. 30. eller 31. Efteruddannelse gennemføres senest den 31. december 2023

48851 - Efteruddannelse for varebilschauffører

Målgruppe: Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Beskrivelse: Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om:
Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper
Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici
Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Fagnummer: 48851 Efteruddannelse for varebilschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40