Dokumentation af ressourceanvendelse

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
21905 - Dokumentation af ressourceanvendelse

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte operatører i industrien, der indgår i arbejdet med at opsamle og registrere data for virksomhedens energi- og ressourceforbrug.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren grundlæggende viden om:
Hvilke dokumentationskrav den nyeste lovgivning stiller til virksomheder med industriel produktion i.f.t. grøn omstilling.
De forskellige ressourcer og deres betydning i.f.t. grøn omstilling, herunder kendskab til forskellige materialers 'indbyggede' energi (indirekte emissioner).
Energi, energiformer og energikvalitet samt, hvordan man kan måle energi- og ressourceforbrug i industriel produktion.

Efter gennemført kursus kan deltageren på grundlæggende niveau:
Omregne fra energienhed/brændstoftype til CO2-udledning.
Håndtere og levere relevante data til virksomhedens dokumentation af den grønne omstilling.
Komme med konkrete forslag til hvordan en industriel virksomhed kan reducere sit energi- og ressourceforbrug samt reducere drivhusgasudledningen (fra direkte og indirekte emissioner) inden for industriel produktion.
Præsentere og formidle data om energi- og ressourceforbrug samt drivhusgasudledning - eksempelvis ved tavlemøder.

Fagnummer: 21905 Dokumentation af ressourceanvendelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50