Dansk som andetsprog E

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Undervisningens indhold

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du fx med:

  • Dansk og oversat litteratur efter 1870. Det kan være romaner, noveller, digte og drama. Du skal også arbejde med en bog i originaludgivelse, som du selv vælger
  • Tekster skrevet i forskellige sociokulturelle sammenhænge
  • At analysere tekster og sætte dem ind i en sammenhæng
  • Nyheder i aviser, tv, radio og sociale medier - fx Facebook. Her kommer du også ind på at være kritisk over for de samme nyheder
  • Mediers forskellige målgrupper samt et større afrundet medieprodukt fx en film
  • At skrive problemformulering til opgaver
  • Rigtige sætninger, sætte komma og punktum
  • En sammenlignende analyse på enkelt dansk og et andet af dine sprog


Du skal ikke til eksamen efter Dansk som andetsprog E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende.

Når opgaven er godkendt, er du klar til at starte på Dansk som andetsprog på D-niveau.Hvem er faget relevant for?

Dansk som andetsprog E er relevant for dig som gerne vil i gang med uddannelse i Danmark og blive bedre til at læse, skrive og tale dansk og arbejde med danske tekster. Efter E-niveau kan du fortsætte på D-niveau som er adgangsgivende til en HF-uddannelse.

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17.

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30.

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på E-niveau, hvis du har gennemført Dansk som andetsprog på F-niveau eller tilsvarende.


VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.

Tilmelding


VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/