Certificering inden for gasområdet under 135 kW

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
48990 - Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet.Specielle adgangskrav:Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.I Gasssikkerhedsloven kan der desuden fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer.Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne:- 48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg- 48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg- 48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Beskrivelse: Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Herudover kan deltageren i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Specielle adgangskrav
Jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (nr. 247 af 26.03.2018, § 153) skal personer, der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3, 4, 5 med apparater mindre end 135 kW og gasinstallationsklasse 6, 10 og 11, være ansat i en autoriseret virksomhed og have et personligt A-certifikat.
I Gassikkerhedsloven kan der ud over kravene i denne bekendtgørelse fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer.
Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne:
48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.

Fagnummer: 48990 Certificering inden for gasområdet under 135 kW Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.377,60