Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49257 - Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand.
Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand.
Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.
Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.
Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Fagnummer: 49257 Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80