Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49268 - Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Efter dialog med kunden udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr.
Vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg.
Anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver.
Klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret.
Udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.
Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra ønsket kvalitet og gældende regler.
Udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49268 Bygningsmaler - Anvendelse af Airless Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70