Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

HOLD

03-04-2024
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktø
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
24-04-2024
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktø
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
29-05-2024
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktø
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
24-06-2024
Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktø
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
04-04-2024
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
Siemens Gamesa
1 dag Daghold
11-04-2024
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
Siemens Gamesa
1 dag Daghold
16-04-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Herningsholm - 150
1 dag Daghold

Kursusinformation

Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj er et kursus, der henvender sig til personer, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister. Kurset har til formål at lære deltagerne, hvordan de kan forebygge brande og håndtere situationer, hvor der opstår brand.

På kurset vil deltagerne lære om de forskellige typer af gnistproducerende værktøj og de risici, der er forbundet med brugen af disse. Der vil også blive gennemgået, hvordan man kan forebygge brande ved at tage de rigtige forholdsregler og ved at have det rette udstyr til rådighed.

Der vil blive givet praktiske øvelser i brandslukning og håndtering af brandfarlige materialer. Kurset vil også omhandle, hvordan man kan evakuere personer på en sikker måde i tilfælde af brand.

Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj er en vigtig kursus for personer, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister. Det kan være med til at forebygge brande og redde liv, og det er derfor en investering, der er værd at overveje.
45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.115,30