Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

HOLD

17-11-2022
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
01-11-2022
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Herningsholm
1 dag Daghold
10-11-2022
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
UCRS - Skjern
1 dag Daghold
24-11-2022
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
UCRS - Skjern
1 dag Daghold
07-12-2022
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
UCRS - Skjern
1 dag Daghold

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.013,35