Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

HOLD

28-02-2023
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
30-03-2023
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
03-05-2023
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
07-06-2023
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
18-04-2023
Varmt arbejde
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
14-06-2023
Varmt arbejde
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
07-02-2023
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
UCRS - Skjern
1 dag Daghold
45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.013,35