Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

HOLD
28-10-2021
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Best Western Hotel
1 dag Daghold
09-11-2021
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse
1 dag Daghold
10-11-2021
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Ekstern kursusafholdelse Skovlunde
1 dag Daghold
18-11-2021
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Skive College (KON)
1 dag Daghold
25-11-2021
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Trinity Hotel & Konferencecenter
1 dag Daghold

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte forsyningsoperatører eller andre som har tilsvarende teoretisk og praktisk viden om sikkerhed ved L-AUS/AUS i forbindelse med operatøropgaver på elforsyningsanlæg, og som ifølge bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed årligt skal instrueres i L-AUS bestemmelserne.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf.
På en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1).
Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer.
Agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg.
Foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder.
Agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet.
Yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.

Fagnummer: 47995 Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 1.046,60
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 0,00
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere