Affald i industrien 2, genanvendelse

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
22099 - Affald i industrien 2, genanvendelse

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
De nyeste love og regler vedr. genanvendelse af affald i industrien.
Intern og ekstern affaldshåndtering med genanvendelse for øje.
Hvordan man identificerer affald egnet til genanvendelse.
Den værdi affald repræsenterer i en industriel produktion.
Teknologier til genanvendelse af affald samt forskellige genanvendelsesprocesser.
Take back ordninger hvor virksomheder hjemtager produkter for at genanvende dem.
Cirkulær økonomi og om hvordan virksomheder indgår i et affaldskredsløb.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Forstå vigtigheden af at sortere og genanvende industrielt affald korrekt.
Bruge gældende love og regler til genanvendelse af affald.
Bidrage til implementering af cirkulær økonomi, hvor affald indgår som vigtige ressourcer.
Indgå aktivt i virksomhedens arbejde med at optimere processerne vedr. genanvendelse af industrielt affald.

Fagnummer: 22099 Affald i industrien 2, genanvendelse Varighed 1 dag