Affald i industrien 1, sortering

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
22098 - Affald i industrien 1, sortering

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
De nyeste love og regler vedr. affald i en industriel produktion herunder krav til tilsyn og dokumentation.
Intern og ekstern affaldshåndtering samt korrekt og effektiv affaldssortering i en industriel produktion.
Opbevaring af industrielt affald indendørs og udendørs.
Affaldsmængder, affaldstyper og affaldsfraktioner.
Behandling af affald i henhold til affaldspyramiden.
Cirkulær økonomi og om hvordan virksomheder i industrien indgår i et affaldskredsløb.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Forstå vigtigheden af at sortere industrielt affald korrekt i en industriel produktion.
Bruge gældende love og regler til mærkning af industrielt affald.
Sortere affald korrekt i fraktioner.
Indgå aktivt i virksomhedens arbejde med at optimere processerne vedr. sortering af industrielt affald.

Fagnummer: 22098 Affald i industrien 1, sortering Varighed 1 dag