ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

HOLD

07-10-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3,6 dage Daghold
21-10-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3,6 dage Daghold
11-11-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3,6 dage Daghold
09-12-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3,6 dage Daghold
47694 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 1, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager – inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 Varighed 3,6 dage AMU-pris: DKK 748,80 Uden for målgruppe: DKK 3.989,32