Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed

HOLD

09-10-2024
Adfærsregulerende kommunikation ift. bæredygtighed
Business UCH, Døesvej 76, Holstebro
2 dage Daghold
21962 - Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte merkantile medarbejdere i offentlige og private virksomheder, der arbejder med formidling i forhold til at fremme en mere bæredygtig adfærd.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem bæredygtighed og adfærdsdesign, og kan relatere det til egen organisation/institution eller virksomhed.
Deltageren kan anvende teori inden for adfærdsdesign, til at formidle klart og overbevisende i forhold til at fremme en mere bæredygtig adfærd.
Deltageren kan analysere og vurdere relevante problemstillinger og finde løsninger ved hjælp af virkemidler inden for adfærdsdesign fx nudging.

Fagnummer: 21962 Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90