Farligt gods og recertificeringer

På grundkurset får du en grundlæggende viden om, hvad farligt gods er og om stoffernes farlige egenskaber. Du får et ADR-kursusbevis til køretøjer med farligt gods og certifikatet dækker både stykgods, tank og eksplosiver (klasse 1).

Kurset giver dig ""det orange bevis", der viser, at du kan tage de nødvendige forholdsregler, herunder at du er i stand til at kunne beskytte dig selv og omgivelserne.

Kurset dækker kravene for chauffører med følgende farligt gods kompetence:

  • Stykgods (undtagen klasse 1 og klasse 7)
  • Farligt gods, ADR, KL.1, Kl.7, 1.3 Recertificering
  • Tank
  • Kemikalier
  • Fyrværkeri
Dit bevis er gældende i fem år og herefer skal du gennemføre et recertificeringskursus indenfor gyldighedsperiodens sidste år, og inden ADR-bevisets udløbsdato. Der er et tillæg til AMU-prisen på kr. 270,- for farlig gods bevis.
Formålet med recertificering er, at opdatere din viden om kørsel med farligt gods. Recertificeringskurserne indeholder den nyeste stofrelaterede tekniske og juridiske information.
Se relevante kurser
Aktuelle kurser
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 5 hold
Løbende optag
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 5 hold
Løbende optag
ADR Repetition - Grundkursus
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 2 hold
Løbende optag
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 2 hold
Løbende optag
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
6 ugers jobrettet
Se 2 hold
Løbende optag
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
6 ugers jobrettet
Positivliste Vestjylland
Se 2 hold
Løbende optag