Kokillestøbning 2, støberibranchen

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestøbning.

Beskrivelse: Deltageren har et udvidet kendskab til:
* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder og egenskaber og hvad det betyder for støbeprocessen
* Konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen.

På den baggrund kan deltageren på et udvidet niveau:
* forstå procesparametres og deres indflydelse under støbningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, værktøjer og udstyr, der anvendes i et kokillestøberi
* foretage vedligeholdelse af kokillen under støbeprocessen, såsom smøring og justering
* foretage korrekt brug af værktøj og behandling af kokillen
* foretage håndtering, ihældning og behandling af metallet
* undgå unødig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten
* foretage flussbehandling
* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest
* foretage opsværtning og vedligeholdelsessværtning
* sikre korrekte forhold under sværtningen: Temperatur, viscositeter og sværtetyper
* måle og påføre den rigtige sværte med hensyn til både ruhed og lagtykkelsen
* anvende og vedligeholde sværtepistoler
* rengøre kokille med isblæser

Derudover kan deltageren:
* forstå grundlæggende simuleringsillustrationer.
* identificere fejl i emnet, herunder kategorisere forskellige problemstillinger som koldløb, luftindeslutninger, porøsiteter, og herudfra vælge korrigerende handlinger.
* vurdere uregelmæssigheder på emnet i forhold til specifikke kvalitetskrav
* deltage i indkøring og optimering af nye produkter

Fagnummer: 48515 Kokillestøbning 2, støberibranchen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 3.098,15
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus i enten Herning, Ringkøbing-Skjern, Skive eller Holstebro.
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.098,15
Forbehold og information
AMU tilmeldingsbetingelser, tilskud og vilkår

Hvert AMU-kursus afsluttes med en test. Når testen er bestået udstedes et AMU-b...

Læs mere
Vejledning om tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgning om VEU-godtgørelse foregå...

Læs mere
Vær obs på!

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gæl...

Læs mere