Realkompetencevurdering

Få vurderet og anerkendt dine realkompetencer indenfor det område du ønsker.

Realkompetencer kan være kompetencer opnået gennem erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, kurser, voksenuddannelse og uddannelse. 
Du skal inden en vurdering finde dokumentation for de kompetencer du har fx eksamensbeviser, kursusbeviser, jobbeskrivelser, udtalelser, tjene­stetidsattester, dataliste, CV m.v. På den måde kan du få et bevis på det, du allerede kan, uden at skulle tage et kursus.

Fordelen for dig er:

 • At du får et bevis på dine kompetencer/Du undgår dobbeltuddannelse
 • Du kan bruge beviset til at søge merit i de ordinære uddannelser
 • Du kan få et grundlag for videreuddannelse

Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering efter gældende regler - dog skal Jobcentret betale, hvis du er ledig.

top_billeder___mennesker

Kontaktmuligheder til uddannelsesområderne:

Fødevare fx kok, ernæringsassistent, bager eller slagter
 • Elisa Højen Dohn | ehd@ucholstebro.dk | 99 122 437
 • vil du tilmelde dig en vurdering kontakt Lisa Kallesøe Bach | lkb@ucholstebro.dk | 99 122 236

Byggeri fx tømrer eller maler

 • Rita Grøn | rg@ucholstebro.dk | 99 122 411

Transport og Logistik fx lager, mekaniker eller chauffør

 • Laila Poulsgaard | lp@ucholstebro.dk | 99 122 486
 • vil du tilmelde dig en vurdering kontakt Kate A. Jespersen | kaj@ucholstebro.dk | 99 122 554

Teknologi fx CNC, elektriker, smed, teknisk designer 

 • Per Stisen | psv@ucholstebro.dk | 99 122 602
 • vil du tilmelde dig en vurdering kontakt Lene Houmark | lho@ucholstebro.dk | 99 122 552

Business fx kontor, handel, detail

 • Mette Timmermann | mt@ucholstebro.dk | 99 122 587
 • vil du tilmelde dig en vurdering kontakt Jeanette Poulsen | jp@ucholstebro.dk | 99 122 475