Certificeringer

Hos KursusCentret vil vi gerne tale samme sprog som vores samarbejdspartnere, også når det kommer til profilværktøjer. Derfor gør vi meget ud af at udbygge og vedligeholde vores kompetencer indenfor personprofiler. Vi tror på at brugen af personprofiler er med til at styrke kvaliteten af vores ydelser, og tænker dem derfor ind i såvel undervisning som konsulentydelser.
 
Så uanset om opgaven hedder personlig-, ledelses-, eller teamudvikling, eller sågar rekruttering så er vi klar med det rette profilværktøj til opgaven.

Garuda

Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne profilværktøjer, inkl. En række unikke personlighedstests som fx KompetenceProfilen. Vi tilbyder personprofiler til alle opgaver inden for rekruttering samt til medarbejder- og lederudvikling – herunder udvikling af personlige kompetencer og talentudvikling – og til udvikling af grupper og organisationer. Garudas profilværktøjer giver organisationen et fælles sprog og skaber grundlag for en ligeværdig dialog om de egenskaber der har betydning for arbejdslivet.
 
På vores Grundlæggende lederuddannelse har vi valgt, at lade Garuda’s BasisProfil indgå som en fast del af værktøjskassen for lederne, da den giver en god forståelse for den menneskelige forskellighed, og samtidig er meget let tilgængelig.

Extended DISC

Extended DISC er et værktøj til at observere og analysere adfærd, og det er designet til at kunne give en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af individer, grupper og organisationer indenfor rekruttering, medarbejderudvikling og lederudvikling. Extended DISC analyserer individets naturlige (spontane) adfærd og den bevidste adfærd med udgangspunkt i personens job. Systemet tager udgangspunkt i adfærdstyperne D, I, S og C, som indgår i et relativt og afhængigt forhold. Extended DISC er ikke en analyse af et menneskes samlede personlighed, men det giver et grundlag for forståelse af egen og andres adfærd, styrker og udviklingsområder, hvilket kan benyttes som udgangspunkt for udvikling af individet, teamet eller hele organisationen.
 
Vi bruger værktøjet på leder- og medarbejderuddannelser som udgangspunkt for at forstå egen og andres adfærd og ad den vej at udvikle og forbedre samarbejdet og kommunikationen i virksomheden.

People Test Logik

Som et godt supplement til en personprofil, kan det i rekrutteringssammenhænge give god mening at supplere med en intelligenstest. En IQ test siger modsat en personprofil noget om personens evne til at ræsonnere logisk, herunder hvor korrekt og hvor hurtigt der træffes beslutninger. Endvidere forholder den sig til evnen til analytisk problemløsning, herunder indlæringsevne og evnen til at gennemskue og løse komplekse opgaver.
 
Således giver People Test Logik mulighed for, at vurdere på områder som ellers først bliver synlige efter ½ -1 års ansættelse.