Skab din fremtidige karriere

Styrk dine personlige kompetencer i relation til virksomheders ønsker og krav til nuværende og kommende kolleger/medarbejdere.

Kurset henvender sig til ALLE, der ønsker at udvikle sig i nuværende job, men også til dig der står i eller ”between” forskellige jobsituationer og uanset om du er medarbejder eller leder.

Find eller få svar på følgende spørgsmål:
1. Hvordan finder jeg fortsat motivation for at blive ved med at lære nyt - livslang læring?
Vores viden og færdigheder ”forældes” hurtigere end tidligere. Livslang læring og kravene om at mestre nye kompetencer er nu et grundvilkår, som alle må forholde sig aktivt til. Gennem præsentation af en række forskellige metoder og værktøjer opnår du større selverkendelse og dermed en mere helhedsorienteret tilgang til dine personlige, faglige og relationelle kapaciteter.

2. Hvordan kan eller ”skal” jeg sætte personlige mål for fremtiden?
Du får kendskab til en række forskellige værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig til at vælge en personlig strategi med udgangspunkt i dine egne præferencer og foretrukne metoder.

3. Hvordan kan jeg indgå på en ligeværdig måde, når jeg møder modstand i form af forhindringer og/eller når andre udfordringer dukker op?
Det handler om social kapital og det der hedder personlig omdømmekapital. Begreber der gennem forløbet bliver præsenteret i form af arbejdsmetoder, teknikker m.v. og tilhørende værdier, som du efter kurset kan anvende og håndtere i praksis, når situationerne opstår.