For virksomheder

Brug KursusCentret som sparringspartner, når I har behov for at uddanne medarbejdere og ledelse op mod virksomhedens mål. Involvér os ved strategiske opgaver eller mere kortsigtede løsninger. Er jeres virksomhed under omstilling, og der er brug for nye kompetencer, kan vi hjælpe jer med tilpassede løsninger på individ- og virksomhedsniveau.
 
  • Rådgivningen og vejledningen er tilpasset jeres specifikke behov
  • I har mulighed for at inddrage os, når det passer jer
  • I får et præcist overblik over, hvordan I tilegner jer de nye kompetencer
  • KursusCentret gennemfører opkvalificeringen
 
Der er mulighed for at få lavet individuelle uddannelsesplaner for medarbejdere og ledelse.
 
KursusCentret deltager gerne på møder i virksomheden, hvor fokus er på opkvalificering af personalet. Det gør vi for at inspirere og vejlede, og for at vise jer, hvad I kan bruge os til.
 
I forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler, MUS, hjælper vi jer gerne med at afdække muligheder for uddannelse og efteruddannelse – relevant og præcist, for teams og enkeltpersoner.

En del af VEU-center MidtVest

Større virksomheder med mange lokalafdelinger kan bruge VEU-centret til at koordinere voksen- og efteruddannelse på tværs af landet. Derved får jeres medarbejdere en ensartet efteruddannelse, hvad angår indhold, kvalitet og kursusafvikling. I kan blive undervist samlet ét sted i landet, eller I kan få forløb flere steder i landet. I bestemmer geografien, og uddannelsesinstitutionerne ved, hvor undervisningen kan foregå.

Kom i gang

KursusCentret samarbejder om at løse opgaven for jer - kontakt os for at komme i gang.

Samlet kursusudbud

Se oversigt
 

Tilpassede aktiviteter

Læs mere
 

Konsulentopgaver

Læs mere
 

Coaching

Læs mere

KursusCentret 
Uddannelsescenter
Holstebro

Døesvej 76 
7500 Holstebro

Tlf +45 99 122 222
kursus@ucholstebro.dk

UCH benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks.