Stenhugger - Geologi

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
49910 - Stenhugger - Geologi

Målgruppe: Personer der beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for stenhuggerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- Har kendskab til forskellige bearbejdningsmetoder
- Har kendskab til geologisk dannelse af 3 typer natursten: marmor, granit og sandsten, herunder Obernkirchener sandsten, Rorschacher sandsten og Santa Fiora sandsten
- Har kendskab til forankringsmetoder og anvendelse af lim og mørtel til forankring
- Har kendskab til naturstens dannelse med henblik på valg af afrensningsmetoder
- Kan foretage nødvendig rengøring og vedligehold af det anvendte værktøj til afrensning og forankringsarbejdet
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49910 Stenhugger - Geologi Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.722,90