Projektering og opførsel af masseovn

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
21910 - Projektering og opførsel af masseovn

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
opføre en masseovn ud fra angivne tegninger og viden om opbygning og funktion.
anvende ildfaste materialer, der indgår i opbygningen af en masseovn, korrekt.
bygge en masseovn, så den fungerer optimalt og giver en klimavenlig forbrænding ud fra viden om forbrændingsprocesser.
opføre en masseovn, så den overholder lovkrav i bygningsreglementets paragraf 304 og 305 (Brændeovne, masseovne og åbne fyringsanlæg) samt paragraf 316 - 323 (Aftrækssystemer til fyringsanlæg).
vejlede brugeren i korrekt brug af en masseovn ud fra viden om træsorters brændværdi og anvendelighed i en masseovn.
udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
anvende korrekte arbejdsteknikker.
anvende god praksis for grøn omstilling indenfor arbejdsområdet, herunder affaldssortering og brug af EPD'er på de valgte materialer.

Fagnummer: 21910 Projektering og opførsel af masseovn Varighed 10 dage